Pepper Rendszerház Zrt.

Minden munkahely kockázati és biztosnsági vonatkozású elemeket hordoz magában. Célszerű ezzekkel szembenézni és kezelni.

A biztonság fogalma összetett értékeket hordoz magában. Műszaki szempontból feladatok és megoldások rendszere alkotja, elvárható és tervezhető eredményekkel. Emberi oldalról szerepet játszik a csoport működésének és az egyén viselkedésének biztonságfejlesztő és megtartó hatása.

A Pepper több mint tíz éve kezdte a biztonság tervezésével, fejlesztésével, és ezt a munkát támogató információsrendszer megalkotásával kapcsolatos tevékenységét. A biztonság kialakítás, megtartás és fejlesztés három vonatkozását, a műszaki, a működési és a jogi területet állítjuk munkánk középpontjába.

Műszaki vonatkozás

A biztonsági követelmények közvetlen módon jelentkeznek a műszaki értékek, épületek, berendezések, anyagok tekintetében. A veszélyek feltárása, elemzése és a kockázatbecslés alapján lehet ésszerű és gazdaságos fejlesztési tervet kialakítani.

Működés
A szervezet működésének kialakítása során a gazdaságosság mellett a biztonság szempontja is szerepel. A működés változtatása során a biztonság szempontjaira következetesen teliktettel kell lenni.
Jogi szabályozás
A biztonság kérdését tematikus jogszabályok tárgyalják az élet különböző területein. Iránymutatást és kötelezettséget tartalmaznak a szervezet, a munkatársak, az ügyfelek és a tágabb értelembe vett társadalom biztosnsági szempontjainak érvényesítése érdekében. A kockázatvizsgálat, a kockázatelemzés és kockázatbecslés módszereit a jogszabályok is értelmezik, alkalmazzák.
A Pepper Zrt. szolgáltatásai támogatják a biztonságtervezés és megtartás feladatainak jogszerű és gazdaságos megoldását.

+ irányítási rendszer kialakítása

+ biztonságirányítási rendszer megalkotása

+ független külső audit

Tarts rendet, és a rend megtart téged!
3620/936-2134, info@pepper.hu